Pro lepší orientaci jsem rozdělil mou práci do pěti kategorii.